ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี 4 ปี รอบที่ 5 รับตรงอิสระประจำปีการศึกษา 2563 –>คลิกที่นี่

***********************************

1. ประกาศรายชื่อ

ค.บ. คอมพิวเตอร์   คลิกที่นี่                  (ห้องสอบ B306 ชั้น 3)    

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คลิกที่นี่             (ห้องสอบ A405 ชั้น 4)

ค.บ. ภาษาอังกฤษ  คลิกที่นี่                  (ห้องสอบ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ฯ ชั้น 1)    

สอบคัดเลือก ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ทั้ง 3 สาขาวิชา

2. สิ่งที่เตรียมมาในวันสอบฯ

– Portfolio

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้

– เอกสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสัมภาษณ์

3. กำหนดการสอบฯ

สอบคัดเลือกด้วยตัวเอง วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น.

ให้นักศึกษามาถึงห้องสอบฯ ก่อนเวลาสอบ

ณ อาคารคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

 

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin