ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี TCAS รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิยืนยันสิทธิ์ (Clearing House)                 รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด คลิกที่นี่

*************************************************

1. ประกาศรายชื่อจำแนกเป็นคณะ ดังนี้

คณะบริหารศาสตร์  คลิก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  คลิก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คลิก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  คลิก

คณะศิลปศาสตร์  คลิก

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  คลิก

2. กำหนดการเข้าระบบยืนยันสิทธิ Clearing House

     – ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนกลาง (ทปอ.) คลิก  www.mytcas.com

ยืนยันสิทธิ์ระหว่าง วันที่  29-30 พฤษภาคม  2563

                                                                                                                     คลิก  www.mytcas.com

 

3. มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิและมีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัวฯ

      – วันที่ 9 มิถุนายน  2563

4. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ผ่านออนไลน์)

    – วันที่ 10-12 มิถุนายน  2563

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้สมัคร –>> คลิก

สอบถามเพิ่มเติม

086-4584365 , 043-602053

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin