ข่าวมหาวิทยาลัย

จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพสินค้า ตามระบบควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าพุทรานมบ้านโพน

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ศึกษาดูงานระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Read More »
ข่าวนักศึกษา/กิจกรรม

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จัดโครงการ “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กรรมการ กพว.เยี่ยมคณาจารย์” ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมการนำเข้าข้อมูลและการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการนำเสนอให้กับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
ข่าวมหาวิทยาลัย

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2567

Read More »