“KSU คอนเทสต์ ครั้งที่ ๑”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

1. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยม KSU Contest ครั้งที่ 1

2. หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

หลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
วันพุธที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.เหน่ง โทร.093-0964836 หรือ Inbox Facebook : https://www.facebook.com/ksucontest/