Tag: Tag: sdg6

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรหอพักสวัสดิการนักศึกษา พื้นที่ในเมือง เสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

Read More »
Tag: sdg6

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการวิทย์จิตอาสาบริจาคโลหิต SHT Give Blood ครั้งที่ 1

Read More »
Tag: sdg3

นักศึกษาและบุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

Read More »