Tag: Tag: sdg4

Tag: sdg11

วงโปงลางบ้านนาฏยะ มหาสารคาม ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (วงโปงลาง) ครั้งที่ 2 ในงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »
Tag: sdg4

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ห้องปฏิบัติการพืชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg11

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดเสวนา “คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย ในงานมหกรรมประกวดควายงาม ควายยักษ์ ควายแคระ ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2567

Read More »
Tag: sdg4

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคู่เครือข่ายดูแลจิตใจในมหาวิทยาลัย

Read More »
Tag: sdg3

ม.กาฬสินธุ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วิทยาลัยกะสิกําและป่าไม้สะหวันนะเขต (สปป.ลาว)พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา งานวิจัย บริการวิชาการและงานศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

Read More »
Tag: sdg11

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ จัดงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 รวมองค์ความรู้ดีๆ ด้านการเกษตร สินค้าครบ ช๊อปสะใจ ราคาพิเศษ 21-30 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

Read More »