ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 12/2566

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 12/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การทดสอบสมรรถนะทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL และการทดสอบสมรรถนะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ของวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 12/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา และวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 12/2566 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านต่อ »