ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2564

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 2/2564

อ่านต่อ »