ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2567

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การทดสอบสมรรถนะทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL ของการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2567

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การทดสอบสมรรถนะทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ของวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2567

อ่านต่อ »