ประกาศยกเลิก

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro Teaching) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »