ประกาศยกเลิก

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำภาคสนาม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Digital Learning Center) ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ »