ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 280 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบั […]