มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื […]