มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์​

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043811128 ต่อ 6190, 0819650916
ksufarm.pusing@gmail.com