Tag: Tag: sdg15

Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นทานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกาฬสินธุ์

Read More »
Tag: sdg10

ม.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพุ่มดอกไม้และถวายราชสดุดี เนื่องในงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์”

Read More »
Tag: sdg10

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) สำหรับการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย ประจำปีการศึกษา 2567

Read More »
Tag: sdg10

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรม ชุดอบแห้งข้าวเปลือก และโรงสีข้าวชุมชน ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลอุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Read More »