ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วม อบรมมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค **ภาคกลาง : ที่อาคารเสริมทรัพย์ ชั้น 4 สี่แยกห้วยขวาง กรุงเทพฯ รับสมัครวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 อบรมวันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 **ภาคเหนือ : ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครวันที่ 28 มิถุนายน 2562 อบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2562