ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมการแข่งขัน KSU Walk Run Fun
ชมมอ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 26,27 มิถุนายน 62

**วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เวลา 16.00 – 16.45 น นักกีฬา เดิน วิ่ง พร้อมกัน ณ หน้าประตูโขงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ***************************************** **วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ในเวลา 16.00 – 16.45 น - นักกีฬา เดิน วิ่ง พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง **************************************** **เปิดระบบสมัคร ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อรับสติกเกอร์เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน และพื้นที่ในเมือง แต่งกายด้วยชุดกีฬาสีขาว – สีเหลือง *************************************** ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 – 100 จะได้รับเหรียญรางวัล **เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ ๑. นางสรัญญา ภูมิดิน โทร.08 - 8326 - 5254 ๒. นายคชพงษ์ หอมกลิ่น โทร. 09 -1837 - 3323