รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกี่ยวก้อย วิชาญ เวสสุวรรณ ผู้นำด้านการใช้ผ้าพื้นถิ่นในกาฬสินธุ์ และผู้ขายออนไลน์ผ้าแพรวาและผ้าถุงภูไทอีกหลายราย เปิดคอร์สติวเข้มโครงการ Kalasin City : Traditonal and Creative Textiles เพื่อส่งเสริมการตลาดต่อยอดการขายให้ผู้ประกอบการ เพราะปัจจุบันมีผู้สนใจผ้าพื้นเมืองกันมากขึ้น โดยเฉพาะชาวต่างชาติ