คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป และน้องๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวด “ปลากัด สัตว์น้ำสวยงาม ประจำชาติของไทย ” และชมนิทรรศการ ในโครงการ”สืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร” ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์