ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00-16.30 น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ในเมือง และพื้นที่นามน