ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง