ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ครั้งที่ 2/2561

งานบริหารงานบุคคล 
โทร 0864584309