วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าโสมพะมิตร สถานีดับเพลิงเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ การจัดกิจกรรมการพัฒนาลำน้ำ ลำคลองในพื้นที่ในครั้งนี้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง