ประกาศ/แผน/ร่าง/จัดซื้อจัดจ้าง

Title
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 20 พฤษภาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 3 พฤษภาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 3 พฤษภาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 3 พฤษภาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 30 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 19 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 10 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 4 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 4 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ, ประกาศร่าง TOR 3 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 30 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 27 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 30 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 26 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 21 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 20 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 20 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 20 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 19 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 18 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 12 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 8 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 7 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 มีนาคม 2024
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 ตุลาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 ตุลาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิถุนายน 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 พฤษภาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤษภาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 เมษายน 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 มีนาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 2 มีนาคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 24 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 9 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 1 กุมภาพันธ์ 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 20 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 4 มกราคม 2023
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 ธันวาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 ธันวาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 ธันวาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 ธันวาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 2 ธันวาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 28 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 24 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 24 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 22 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 17 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 17 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 17 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 9 พฤศจิกายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 กันยายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 21 มิถุนายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 14 มิถุนายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิถุนายน 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 24 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศพัสดุ 22 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 มีนาคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 กุมภาพันธ์ 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 กุมภาพันธ์ 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 มกราคม 2022
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธันวาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 ธันวาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 ธันวาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 8 พฤศจิกายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 19 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 15 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 ตุลาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 28 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 28 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 27 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 27 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 22 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 22 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 21 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 17 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 17 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 10 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศยกเลิก 9 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 3 กันยายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 31 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 24 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 24 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 22 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 22 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง 18 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 13 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 13 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 สิงหาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 กรกฎาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 กรกฎาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 เมษายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 1 เมษายน 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 มีนาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 26 มีนาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 มีนาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 มีนาคม 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 17 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 กุมภาพันธ์ 2021
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 8 ธันวาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 ธันวาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 2 ธันวาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 1 ธันวาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 17 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 13 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 5 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 2 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 29 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 15 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 พฤศจิกายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 9 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 9 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 9 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 7 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 7 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 7 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 5 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 5 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 5 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 5 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 5 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 2 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 2 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 2 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR 2 ตุลาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 30 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 30 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 24 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 17 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 กันยายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 สิงหาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 สิงหาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 14 สิงหาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 14 สิงหาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 สิงหาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 มิถุนายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 มิถุนายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤษภาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 พฤษภาคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 เมษายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 16 เมษายน 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 23 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 13 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 10 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก 9 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 3 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 มกราคม 2020
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 18 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 16 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 11 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 3 ธันวาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 29 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศร่าง TOR, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 28 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 28 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 27 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 27 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 27 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 26 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 26 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 25 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 22 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 22 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 21 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 20 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 19 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 19 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 18 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 18 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 15 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 15 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 12 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 11 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 7 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 7 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 6 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 6 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 1 พฤศจิกายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 29 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 25 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 18 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 12 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 9 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 2 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 ตุลาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 23 กันยายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 4 กันยายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 28 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 22 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 20 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 15 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 8 สิงหาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 27 พฤษภาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 24 เมษายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 เมษายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 11 เมษายน 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 5 มีนาคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 31 มกราคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง, หมวดข่าวประกาศของงานพัสดุ 24 มกราคม 2019
ประกาศ/แผน/ร่างจัดซื้อจัดจ้าง 24 มกราคม 2019